• :
  • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG THCS KHÁNH VĨNH - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời Khóa Biểu Học Kì 2

                                                 *THỜI KHÓA BIỂU *

                                                      (Thực hiện từ ngày 18/1/2021)                                              Số 4

 

Tiết

6A -Thủy

6B- Liên

6C-Nghĩa

6D-Tiệp

7A-Lĩnh

7B-Quyết

Thứ

2

 

1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2

Văn-Thủy

Toán-Liên

Văn-Nghĩa

Sinh-Tiệp

Văn-Lĩnh

Toán-Quyết

3

Toán-Tuyến

GD-Nghĩa

Thể-Hoài

Anh-Khuyên

CN-Tú

Văn - Lĩnh

4

AN-Giang

Địa-K.Anh

Tin-Tuân

Địa-Xoan

Toán-Dũng

Lý-Liên

5

Địa-K.Anh

Sử-Xoan

Anh -Khuyên

Toán-Dũng

AN-Giang

CN-Tú

 

3

1

Tin-Tuân

Anh - Tuyết

Toán-Liên

Văn-Nghĩa

CN - Tú

Văn-Lĩnh

2

Anh- Tuyết

Tin- Tuân

Anh -Khuyên

Thể -Tiệp

Sinh-Bình

Sử-Công

3

GD-Nghĩa

Toán-Liên

CN-Nhung

Anh-Khuyên

Văn-Lĩnh

Địa-K.Anh

4

Toán-Tuyến

Thể-Hoài

AN-Giang

CN-Nhung

Địa-K.Anh

Toán-Quyết

 

 

 

 

 

 

Sử-Công

CN - Tú

 

4

1

Văn-Thủy

Anh Tuyết

Văn-Nghĩa

Sử-Xoan

Tin-Hùng

Anh-B.Mai

2

Thể-Hoài

Sinh-Thích

Sinh-Nhung

Văn-Nghĩa

Anh-B.Mai

Tin-Hùng

3

Anh-Tuyết

Văn-Xoan

Toán-Liên

GD – Đ. Mai

Thể-Đạt

Toán-Quyết

4

Sử-Xoan

CN-Nhung

GD – Đ. Mai

Tin-Tuân

Sử-Công

Thể Đạt

 

5

1

Lý –Ánh

Văn-Xoan

Thể-Hoài

Toán-Dũng

Anh-B.Mai

Sinh -Tú

2

Toán-Tuyến

AN-Giang

Anh-Khuyên

CN-Nhung

Địa-K.Anh

Anh-B.Mai

3

Thể-Hoài

Toán-Liên

CN-Nhung

Lý-Hiển

Toán-Dũng

Thể-Đạt

4

CN-Nhung

MT-Vũ

Toán-Liên

AN- Giang

GD-Công

Địa-K.Anh

5

 

 

 

 

Sinh-Bình

GD-Công

 

 

6

1

CN-Nhung

Văn-Xoan

MT-Vũ

Thể-Tiệp

Văn-Lĩnh

Anh-B.Mai

2

Sinh-Tiệp

Văn-Xoan

Sinh-Nhung

Toán-Dũng

Văn-Lĩnh

Sử-Công

3

Văn-Thủy

Sinh-Thích

Văn-Nghĩa

Sinh-Tiệp

Anh-B.Mai

MT-Vũ

4

Văn-Thủy

CN-Nhung

Văn-Nghĩa

Anh –Khuyên

Toán-Dũng

AN-Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

1

Sinh-Tiệp

Thể-Hoài

Sử-Xoan

Toán-Dũng

MT-Vũ

Sinh – Tú

2

Toán-Tuyến

Toán-Liên

Lý - Ánh

MT-Vũ

Toán-Dũng

Toán-Quyết

3

MT-Vũ

Anh - Tuyết

Toán-Liên

Văn-Nghĩa

Thể-Đạt

Văn-Lĩnh

4

Anh-Tuyết

Lý - Ánh

Địa-Xoan

Văn-Nghĩa

Lý-Liên

Văn-Lĩnh

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

                                                            * THỜI KHÓA BIỂU*

                                                  (Thực hiện từ ngày 18/1/2021)                                     Số 4

 

Tiết

8A-Mai

8B-Ánh

9A-B.Mai

9B-Hùng

9C-Tuyết

Thứ

2

 

1

CC

CC

CC

CC

CC

2

Văn-Đ.Mai

Toán-Ánh

Anh-B.Mai

Toán-Hùng

Anh-Tuyết

3

Toán-Tuân

Văn –Đ.Mai

Toán-Hùng

Văn-Thủy

Lý-Quyết

4

Anh-Khuyên

Hóa-Bình

CN-Tú

Anh-B.Mai

Văn-Đào

5

Hóa-Bình

CN -Nhung

Văn-Đào

Sinh-Thích

Toán-Tuyến

 

3

1

MT-Vũ

Thể-Tiệp

Văn-Đào

Văn-Thủy

Thể-Đạt

2

Sinh-Thích

Địa-K.Anh

Thể-Đạt

CN-Tú

Văn-Đào

3

Toán-Tuân

Văn-Mai

Hóa-Bình

Lý-Quyết

Toán-Tuyến

4

Văn-Mai

Anh-Khuyên

Sinh-Thích

Thể-Đạt

CN -Tú

5

CN - Nhung

Sinh-Thích

 

 

 

 

4

1

Thể-Tiệp

Toán-Ánh

Văn-Đào

Thể-Đạt

Hóa-Bình

2

Anh-Khuyên

Thể-Tiệp

Lý-Quyết

Văn-Thủy

Văn-Đào

3

Toán-Tuân

AN-Giang

Sử - Công

Hóa-Bình

Sinh-Thích

4

AN-Giang

Hóa-Bình

Sinh-Thích

Toán-Hùng

Anh-Tuyết

 

5

1

Địa-K.Anh

Sử-Lĩnh

Văn-Đào

Sinh-Thích

Toán-Tuyến

2

Sử-Lĩnh

Toán-Ánh

Văn-Đào

Toán-Hùng

Sử - Công

3

Sinh-Thích

Anh-Khuyên

Lý-Quyết

Hóa-Bình

GD-Xoan

4

Anh-Khuyên

Sinh-Thích

Toán-Hùng

Lý-Quyết

Hóa-Bình

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Văn-Mai

Lý-Ánh

Thể-Đạt

Toán-Hùng

Văn-Đào

2

Văn-Mai

Anh-Khuyên

Toán-Hùng

Địa-K.Anh

Văn-Đào

3

Hóa-Bình

Toán - Ánh

Địa-K.Anh

GD-Xoan

Sử - Công

4

Toán-Tuân

GD - Ngọc

Hóa-Bình

Sử - Công

Sinh-Thích

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

1

Lý -Ánh

Địa-K.Anh

Sử - Công

Văn-Thủy

Toán-Tuyến

2

Thể -Tiệp

Văn-Mai

GD-Xoan

Văn-Thủy

Thể-Đạt

3

GD - Ngọc

Văn-Mai

Anh-B.Mai

Sử - Công

Địa-K.Anh

4

Địa-K.Anh

MT-Vũ

Toán-Hùng

Anh-B.Mai

Lý-Quyết

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 


Tập tin đính kèm
Nguồn:thcskhanhvinh.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website